logo larsfurberg.eu

Lars Furberg

karaktär

Lars Furberg ska enligt Petras Quick vittnesmål ha ordnat att Petra fick svenskt personnummer, trots att hon inte uppfyllde kraven för att få ett personnummer. Petra Quick hävdar vidare att hon inte hade någon relation med Lars Furberg vid den tidpunkt då hon bedrog sin partner James och hela hans familj, och tillgrepp sig en egendom värd flera miljoner genom att använda förtal, vilket myndigheterna vägrade att verifiera och hindrade deras verifiering.

För närvarande är Petra under utredning i Tjeckien för ekonomiska brott och brott relaterade till förtal och andra personrelaterade rättsliga anspråk.

Https://PetraQuick.com

Adresa: Luleå. Sverige
Telefon:
E-mail: